Menu

sus

A+ A A-

Farmacie

Farmacist Şef Sectie: Farm. Sp. Sandra Marginean

Aceasta a luat fiinţă în aprilie 1978 ca Farmacia nr. 100 în cadrul Oficiului Farmaceutic, devenind secţie propriu-zisă a Spitalului Clinic de Recuperare 13 ani mai târziu, în anul 1991.

Farmacia iși desfășoară activitatea ca structură a spitalului în bună colaborare cu celelalte secții și departamente ale spitalului, astfel incât pacientul să beneficieze de un tratament adecvat, în timp util cu un raport benefiu-risc cât mai bun. Printr-o bună gestionare a produselor alese și a stocurilor, farmacia contribuie la utilizarea rațională a fondurilor spitalului, și prin implicare în aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare, asigurând astfel buna funcţionare a fiecărei secţii. Există de asemenea o strânsă colaborare cu Comisia Medicamentului, aceasta având ca atribuţii principale analizarea şi avizarea oportunităţii şi necesităţii implementării medicamentelor noi, de ultimă generaţie.

În prezent, ca urmare a preocupării pentru informatizare, farmacia beneficiază de un soft integrat de gestiune şi urmărire a medicamentelor si este deservita de un colectiv de 8 persoane: 1 Farmacist primar, 1 Farmacist clinician, 5 asistenti de farmacie, 1 ingrijitor.

Farmacistul clinician:

 • Contribuie la elaborarea protocoalelor terapeutice
 • Pune la dispozitia secțiilor date despre incompatibilități
 • Colaboreaza cu epidemiologul si infectionistul in analizele privind consumul de antibiotice
 • Întocmește lista antibioticelor disponibile și lista antibioticelor de rezervă
 • Coordonează activitatea din receptură: preparare, ambalare, etichetare, depozitare, elaborări
 • Întocmeste liste cu medicamente cu risc inalt, medicamente cu denumire/ambalaj asemănator, medicamente termolabile etc
 • Este membru în comisia de farmacovigilență, care analizează reacțiile adverse raportate, presupus a fi generate de medicamnte administrate pacientului pe perioada internării

Farmaciști din cadrul structurii :

   • Sandra Marginean
   • Anca Bugnariu
   • Muresan Melisa Ancuta

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347