Menu

sus

A+ A A-

Drepturi si Obligatii

Drepturile pacienţilor

Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.

Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu dreptueile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.

Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.

Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

 

Obligaţiile pacienţilor

Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.

În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.

Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.

FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.

Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.

LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.

ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

Accesul la documentele medicale ulterior externării se face pe bază de solicitare scrisă conform Anexei 3 „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale conform Ordinului 140/2016”
Model document

 

Drepturile si Obligatiile Pacientului - pentru a vizualiza click AICI

 

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347