Menu

sus

A+ A A-

Programe si strategii proprii

Jaloanele strategice au fost stabilite pe domenii de activitate, cuantificate şi controlate prin indicatori de management ai resurselor umane, de utilizare a serviciilor, economico – financiari şi de calitate. La baza acestora a stat misiunea, viziunea şi valorile ce caracterizează orientarea echipei manageriale actuale a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca:

Misiunea:

Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil recuperare (eficiente, eficace şi de calitate) astfel încât sa se realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite.

Viziune:

- adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;

- creşterea calităţii serviciilor medicale;

- scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continua în favoarea celor ambulatorii şi prin spitalizare de zi;

- orientarea profilului serviciilor medicale către caracteristicile de morbiditate a populaţiei preconizate a se adresa unităţilor sanitare.

Valori:

- primordialitatea criteriilor de performanta în activitatea unităţii sanitare

- optimizarea raportului cost / eficienta în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare

- asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate populaţiei deservite

- îmbunatăţirea continua a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei pacientului şi a personalului angajat

- Direcţiile strategice manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională, având ca obiective:

- modernizarea şi reabilitarea Spitalului Clinic de Recuperare;

- dotarea cu aparatura medicala şi echipamente performante şi înalt performante, în vederea dezvoltării platoului tehnic pentru intervenţii, diagnosticare şi terapie;

- modernizarea şi eficientizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala;

- implementarea programelor de perfecţionare profesionala continua a personalului angajat.

  

Declaratia privind implementarea sistemului de management al calitatii - click aici pt vizualizare!

 

Codul de etica - click aici

Raport de activitate spital 2021 - click aici pt vizualizare

Politica de calitate - click aici pt vizualizare

Politica de Riscuri - click aici pentru vizualizare

Politica de securitate a Sistemului informțional și Regulamentul de Securitate privind resursele informatice și de comunicații  - click aici pentru vizualizare

Politica de mediu - click aici pt vizualizare

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347