Menu

sus

A+ A A-

Consilii spital

Alegeri Consiliul etic al SCR în perioada 29.03.2021-02.04.2021

În atenția personalului medico-sanitar al spitalului - click aici

În atenția șefilor de secție structuri compartimente - click aici

În atenția asistenților șefi - click aici

Anexa BV1-MEDICI UMF - click aici

Anexa BV3-ASISTENTI MEDICALI - click aici

Anexa BV2-MEDICI RETEA - click aici

 

Proces verbal cu ocazia alegerii membrilor Consiliului de Etica din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare - click aici

Membrii permanenți:
SL Dr. Viorlea Ciortea - medic integrat clinic
Dr. Oana-Valentina Harsa
Dr. Mihai Puiu
Dr. Ana Mosila
As. med. Ioana Liana Urda
As. med. Gabriela Chifor
Consilier Juridic Pavel Plaian – invitat fără drept de vot
Jr. Ing. Consuela Galea – secretar fără drept de vot
Claudiu Sabo

Membrii supleanți:
SL Dr. Radu Rosu - Medic integrat clinic
Dr. Angela Cordos
Dr. Nicolae Filip
As. Med. Eugenia Muntean
As. Med. Andrea Croitor
Consuela Galea – invitat fără drept de vot
Ec. Lucia Cosma - Secretar fara drept de vot

Program de consiliere etică:

Miercuri între 12:00 – 13:00 

 

2017:

Aviz 4037 / 07.06.2017 - click aici

Hotarare 4036 / 07.06.2017 - click aici

Hotărârea 6221 / 28.08.2017 - click aici

Hotărârea 8439 / 15.11.2017 - click aici

Anuarul etic 2017 - click aici

 

2019:

Aviz 5064 din 03.06.2019 - click aici

Hotărârea 5065 din 03.06.2019 - click aici

Hotărârea 5175 din 05.06.2019 - click aici

Anuarul etic 2019 - click aici

 

2020:

Aviz 6806 / 29.06.2020 - click aici

Hotărârea 6805 / 29.06.2020 - click aici

Aviz 8049 / 06.08.2020 - click aici

Anuarul etic 2020 - click aici

 

2021:

Aviz 5817 din 08.06.2021 - click aici

Anuar etic 2021 - click aici

 

2022:

Hotararea 10168 din 20.06.2022 - click aici

Aviz 10169 din 20.06.2022 - click aici

Anuar etic 2022 - click aici

 

2023:

Aviz 10631 din 21.06.2023 - click aici

Implementarea masuri LEF - click aici

Comunicare masuri LEF - click aici

Sesizare LEF - click aici

Anuar etic 2023 - click aici

 

Rezultate feedback

Rezultate FB mai 2024 - click aici

Rezultate FB aprilie 2024 - click aici

Rezultate FB martie 2024 - click aici

Rezultate FB februarie 2024 - click aici

Rezultate FB ianuarie 2024 - click aici

Rezultate FB ianuarie 2023 - click aici

Rezultate Februarie 2023 - click aici

Rezultate FB martie 2023 - click aici

Rezultate FB aprilie 2023 - click aici

 Rezultate FB mai 2023 - click aici

Rezultate FB iunie 2023 - click aici

Rezultate FB iulie 2023 - click aici

Rezultate FB august 2023 - click aici

Rezultate FB septembrie 2023 - click aici

Rezultate FB octombrie 2023 - click aici

Rezultate FB noiembrie 2023 - click aici

Rezultate FB decembrie 2023 - click aici

1. Director medical: Bodizs Gyorgy - presedinte

2. Prof. Dr. Dana Pop

3. Dr. Stănescu Ioana

4. Dr.Rodica Ungur

5. Dr. Irsay Laszlo

6. Prof. Dr.Dan Cosma

7. Prof.Dr. Alexandru Georgescu

8. Dr. Trisca Rares

9. Dr. Filip Nicolae

10. Dr. Burghelea Bianca

11. Dr. Pascaru Camelia

12. Dr. Ciortea Viorela

13. Dr. Barnea Laurențiu

14. Dr. Ilea Maria

15. Dr. Patac Ariana

16. Farm.Sandra Mărginean 

17. As. med. Irinca Ioana

18. Invitat: Manager Dr. Sanda Patrichi

19. Invitat Ing.Jr. Consuela Galea – sef SMCSM

Atributii Principale conform legii nr.95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii ART.186(4)

-Imbunatatiirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul accordari servicii medicale de calitate si a cresterii gradului de satisfactie al pacientilor

-Monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si a utilizarii eiciente a resurselor alocate

-Inainteaza comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului

-Propune comitetului director masuri pentru dezolvatrea si imbunatatiirea activitatii spitalului in conordanta cu nevoile servicii medicale ale populatiei conform ghidurilor si protocoarelor de practica medicala

-Paricipa la dezolvatrea sistemului de control intern managerial al spitalului

 

1. Componența Consiliului Științific:

Președinte: 

- Prof.Dr. Dana Pop;


Membrii: 

-Sef. Lucr. Dr. Ileana Matei;

-Prof.Dr. Dan Cosma; 

-Conf. Dr. Gabriela Dogaru;

-Conf. Dr. Ioana Stănescu

 

Secretar:

-Dr. Constanța Nour

 

2. Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

3.Atribuțiile Consiliului Științific

(1)   Asigura planificarea strategica in domeniu de competenta,definind obiectivele strategice ale Cercetarii stiintifice medicale din spital in concordanta cu prioritatile, obiectivele si activitatile specifice ERA (European Research Area);

(2)   Fundamenteaza,elaboreaza si actualizeaza anual politicile si strategiile in domeniul cercetarii stiintifice medicale din cadrul sectiilor clinice ale spitalului;

(3)   Coordoneaza activitatea didactica de cercetare stiinfitica medicala si cea de educatie medicala continua;

(4)   Aplicarea/monitorizarea/evaluarea politicilor necesare realizarii obiectivelor nationale privind cercetarea stiintifica medicala;

(5)   Aproba, impreuna cu Comisia de Etica activitatea stiintifica desfasurata in cadrul spitalului si implicit a lucratorilor stiintifice care urmeaza sa fie publicate;

(6)   Tine evidenta si participa la evaluarea cercetarii decurgand din modalitatea de validare (publicare, granturi, contracte de cerere, studii clinice);

(7)   Centralizeaza datele privind rezultatele cercetarii;

(8)   Coordoneaza elaborarea si actualizarea protocoalelor terapeutice corelat cu ghidurile medicale;

(9)   Coordoneaza manifestarile stiintifice organizate de spital;

(10) Contorizarea publicarii articolelor de specialitate care au afilierea spitalului;

(11) Informeaza personalul asupra calendarului manifestarilor stiintifice;

(12) Tine evidenta participarii la manifestari stiintifice nationale si internationale;

(13) Coordoneaza si asigura colaborarea din punct de vedere siintific cu UMF Cluj, precum si cu organizatii profesionale medicale nationale si intrernationale;

(14) Dezvoltarea resursei umane inalt perfomante a spitalului si promovarea cercetarii de excelenta si domeniile medicale prioritare la nivel national si european;

(15) Implicarea structurilor medicale cu activitate de cercetare in cresterea vizibilitatii stiintifice a spitalului;

 

 • Componența Comisiei de etică, evaluare si asigurare a calității studiilor clinice:

 

 • Prof. Dr. Dana Pop – Președinte;
 • Conf. Dr. Gabriela Dogaru;
 • Conf. Dr. Ioana Stănescu;
 • Conf. Dr. Ileana Matei;
 • Conf. Dr. Laszlo Irsay;
 • Jr. Pavel Plaian – secretar.

 

 • Atributiile principale ale Comisiei:

 

 • primește, spre analiză proiectele studiilor clinice;
 • ține evidența studiilor clinice cu beneficiu terapeutic desfășurate în spital, specifice fiecărei secții în parte, inclusiv studiile clinice în domeniul fiziokinetoterapiei, balneologiei și recuperării medicale;
 • analizează respectarea regulilor de etică a cercetării;
 • analizează respectarea drepturilor pacientului și a confidențialității datelor personale ale acestuia;
 • își formulează opinia înaintea începerii oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată;
 • emite Avizele etice, necesare desfășurării studiilor clinice

 

 • Solicitarea emiterii unui Aviz etic

 

 • În vederea obținerii AVIZULUI Comisiei de etică, evaluare si asigurare a calității studiilor clinice, necesar pentru desfășurarea unui STUDIU CLINIC în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj Napoca, investigatorul principal (solicitantul) trebuie depună la Registratura spitalului o CERERE, în atenția Comisiei de etică evaluare si asigurare a calității studiilor clinice, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 

 • numele și prenumele investigatorului;
 • adresa de email și nr. de telefon;
 • calitatea acestuia (medic, doctorand, etc);
 • numele conducătorului de doctorat (pentru doctoranzi);
 • titlul studiului clinic;
 • descrierea pe scurt a obiectivelor studiului clinic;
 • perioada estimată de desfășurare a studiului în cadrul spitalului;
 • structura medicală în care se va desfășura studiul;
 • îndrumătorul/coordonatorul investigatorului, din cadrul spitalului, dacă este cazul;
 • solicitarea de emitere a AVIZULUI Comisiei de etică evaluare si asigurare a calității studiilor clinice pentru desfășurarea studiului clinic.

 

 • La cererea menționată mai sus, investigatorul trebuie să ANEXEZE următoarele documente:

 

 • Protocolul studiului clinic (document care descrie obiectivul/obiectivele, concepţia, metodologia, aspectele statistice şi organizarea studiului clinic);
 • Declarație pe propria răspundere privind derularea studiului clinic doar cu obținerea în prealabil a consimțământului informat al pacientului și de asumare a obligațiilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal (conform modelului anexat mai jos);
 • Copie după legitimația de doctorand sau contractul de studii universitare de doctorat, unde este cazul;
 • Curriculum Vitae, pentru investigatorii care nu sunt angajați ai spitalului;
 • Broșura investigatorului (unde este cazul);
 • Modele de formulare sau chestionare ce vor fi date pacienților (dacă este cazul);

 

 • Dacă sunt solicitări de modificare sau completare a documentelor, acestea vor fi transmise pe email solicitantului, care va trebui să opereze modificările și să le evidențieze, iar documentul modificat va fi retransmis comisiei.
 • După obținerea avizului, secretarul comisiei va înștiința investigatorul, pe email sau telefonic despre posibilitatea de ridicare a acestuia, în original, de la biroul juridic.

 

 • Avizul Comisiei va fi ridicat de către investigator de la Biroul Juridic, situat la parterul Corpului A al spitalului, camera 18A.

 

REGULAMENT privind modul de organizare şi funcționare al Comisiei de etică evaluare si asigurare a calității studiilor clinice - click aici

Declaratie pe propria raspundere - click aici

 

 

 

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347