Menu

sus

A+ A A-

Conducerea spitalului

COMITET DIRECTOR

Manager - Dr. Sanda Patrichi

Director medical - Dr. Gyorgy Bodisz

Director finaciar - contabil - Ec. Birica Marian

Director de Ingrijiri - asistent medical - Ioana Irinca

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Extras legislativ: Legea nr. 95/2006, cu toate modificarile ulterioare.

 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;

c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1). 

 

Din componenţa acestuia fac parte:

Membrii:

- Stefan Letitia;

- Szocs Viorica;

- Rosu Radu Ovidiu;

- Duma Dorina;

- Man Sorin;

- Pop Dana;

- Suciava Monica;

- Dascal Ilie.


Membrii suplianti: 

- Balasz Malmos Edith;

- Frits Laszlo;

- Marina Otilia Marioara;

- Moisescu Goia Mihai;

- Orasan Remus;

- Predescu Dumitru;

- Rus Marcela;

- Cosma Lucia.

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347