Menu

sus

A+ A A-

Conducerea spitalului

COMITET DIRECTOR

Manager - Dr. Sanda Patrichi 

Director medical - Dr. Gyorgy Bodizs

Director financiar - contabil - Ec. Dana Ianosi 

Director de Ingrijiri - asistent medical - Ioana Irinca

  

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Extras legislativ: Legea nr. 95/2006, cu toate modificarile ulterioare.

 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;

c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1). 

 

 

Din componenţa acestuia fac parte:

Membri:

- Stefan Letitia;

- Szocs Viorica;

- Aldes Bogdan;

- Suciu Mihaela Rodica;

- Moisescu Goia Mihai;

- Orasan Olga Hilda;

- Pop Dana;

- Suciava Monica;

- Dascal Ilisie.


Membri supleanti: 

- Balasz Malmos Edith;

- Boncaciu Cristina Alexandra;

- Suciu Dina;

- Dumitrean Susana;

- Stefanescu Maria Magdalena;

- Rosu Radu;

- Gusetu Gabriel;

- Rus Marcela;

- Kis Geanina

 

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347