Menu

sus

A+ A A-

Despre spital

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj a fost dat în folosinţă în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţa totala de 22.758 mp din care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafaţa desfăşurată totala, restul reprezentând spatii verzi

Activitatea complexa multidisciplinara desfăşurată în spital defineşte oferta de servicii medicale de recuperare, având ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecinţelor fizice / funcţionale / psihice / socioprofesionale rezultate din apariţia unei boli, procesul de recuperare desfăşurându-se de la debutul afecţiunii şi pana la epuizarea restantului funcţional bio-psiho-social. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca este singurul în Transilvania, în ţară existând doar 2 spitale multidisciplinara având acest specific, asigurând servicii medicale în specialităţile cardiologie, neurologie, balneologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastic şi reparatorie, susţinute de activitatea laboratoarelor de radiologie şi imagistica medicala, analize medicale, explorări funcţionale precum şi a bazei de tratament. Personalul unităţii – circa 700 angajaţi aparţinând diferitelor categorii profesionale – asigura desfăşurarea actului medical în beneficiul unui număr mediu de 12.000 pacienţi spitalizaţi anual pe cele 403 paturi şi circa 36.000 pacienţi trataţi ambulatoriu.

În contextul international actual al sistemelor de sănătate profilul de recuperare a câştigat o importanta deosebita pe piaţa serviciilor medicale , pornind de la premisa costului inacceptabil economic, profesional şi social al bolnavului care nu a fost integrat într-un sistem de reabilitare eficient.

De asemenea spitalul a fost şi rămâne o recunoscuta baza de învăţământ medical, de la cel mediu la cel universitar şi post universitar. Dintr-un total de 67 medici, un număr de 17 sunt cadre universitare integrate.

Tendinţe şi priorităţi manageriale
Managementul actual al spitalului, urmărind în primul rând interesul public, este îndreptat spre îndeplinirea scopului sau: furnizarea de servicii medicale în condiţii optime pentru un număr cât mai mare de pacienţi care necesita reabilitarea sănătăţii. Acest deziderat se poate realiza atât prin modernizarea şi reabilitarea infrastructurii spitalului, prin dotarea cu aparatura medicala performanta în scopul creşterii gradului de acurateţe a diagnosticului şi a eficientei tratamentelor administrate pacienţilor, cât şi prin pregătirea profesionala continua a personalului angajat.
Grupurile ţintă sunt: pacienţii cu afecţiuni cardiologice , neurologice, balneologice, ortopedice şi de chirurgie plastica care necesita servicii medicale de recuperare şi de urgenta în chirurgia plastica. Aria de acoperire : toate judeţele din regiunea de nord – vest, menţinând accesibilitatea pentru întreg teritoriul.

În Spitalul Clinic de Recuperare funcționează patru linii de gardă în specialitățile:
                         - Cardiologie
                         - Neurologie
                         - Gardă mixtă în specialitățile Recuperare Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie Plastică și                                              Microchirurgie, Chirurgie Generală
                         - ATI

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347